EN PROJEKTLEDARE & KULTUREKONOM MED NÄSA FÖR TRENDER OCH ÖGON ÖPPNA FÖR OMVÄRLDEN

Jag heter Rikard Förare och är grundaren till Arts Management. Jag har en bakgrund som designer, producent, marknadskommunikatör och projektledare inom den privata och ideella sektorn. Jag hjälper dig att utveckla metoder, rutiner och affärsrelationer för att du på bästa sätt ska kunna kommunicera din verksamhet till omvärlden. Mitt internationella kontaktnät finns inom både kultur, politik och näringsliv.

Vänligen,

signatur_2

(Rikard Förare, Arts Management)