LÖSNINGAR

Arts Management – länken mellan det konstnärliga och kommersiella

BRANDING

Branding är en viktig process för att uppnå ett framgångsrikt resultat. Varumärkesarbete kan anpassas både företag, föreningar och stiftelser. Som varumärke påverkar vi och påverkas av omvärlden. Arts Management kan med hjälp av passande verktyg tydliggöra ditt syfte och dina värderingar för att din verksamhet lättare ska kunna hitta passande samarbetspartners. Att tydliggöra din förhållning för och till omvärlden är viktig för att lägga fram rätt strategier och riktlinjer inför framtida samarbeten.

Läs mer – Varumärkesutveckling (png)

FINANSIERING

Vi vill alla ha mer pengar, men vägen dit kräver hårt arbete. De ledande inom ditt område har inte kommit dit av en slump. Arts Management är en expert på affärsrelationer något som är grundläggande för fundraising med affärsmässig sponsring, filantropi och försäljning. Alla metoder passar inte alla verksamheter. Vi hjälper dig att reda ut begreppen. Genom att ”rita upp” riktlinjer, aktiviteter och produkter för din verksamhet kommer vi att utveckla metoder och arbetssätt som fungerar så att du kan utveckla hållbara samarbeten för ditt varumärke och för din verksamhet.

AFFÄRSUTVECKLING

Hur ska vi utveckla våra affärer? Förutsättningarna påverkar hur vi uppnår våra mål och hur vi möter omvärldens förväntningar. Vad har vi egentligen för möjligheter och kapacitet att utveckla vår verksamhet? Hur kan vi lära oss att bättre läsa av vår omgivning och våra målgrupper? Arts Management kan hjälpa dig att reda ut trådarna, balansera dina önskemål och förutsättningar, samt skapa nya produkter, aktiviteter och marknadskanaler. Med en noggrann genomgång av din relationsplattform kan vi rita upp nya vägar för hur du ska hitta rätt för din verksamhet.

PUBLIC RELATIONS

Kommunikation blir allt viktigare i ett samhälle med ökande brus och fler kanaler som konkurrerar som om vår uppmärksamhet. Riktad kommunikation och utrymme i press och media kräver både planering, strategi och handling. Arts Management hjälper dig med att strategiskt navigera rätt, samt bygga och driva kampanjer i samråd med dig och din organisation.

EVENT PRODUKTION

Intressanta mötesplatser tillsammans med nya och existerande kunder är en viktig del av all framgångsrik kommunikation och för att bibehålla och bygga nätverk. Arts Management har erfarenhet att driva allt från små till stora evenemang, pristävlingar och mässor, samt hjälper dig att planera och projektleda events från början till slut.

CURATING

Idag omfattar curating mer än bara konstnärlig verksamhet. Genom en curerad utställning kan du väcka nytt liv och engagemang hos besökare genom att presentera dina produkter på ett helt nytt sätt. Kontakta Arts Management för att planera ditt nästa projekt.